בשיווק ובבנייה

90 יח"ד בשכונת אגמים מזרח באשקלון
323

נמיר בעיר היין

120 יח"ד בשכונת עיר היין באשקלון

גבעת הסביון

90 יח"ד בשכונת אגמים מזרח באשקלון